Archive for February, 2016

mawaqie aljins al’iislamii – limadha tahzaa bishaebiat kabir?

11:33 AM Monday February 15, 2016
by design |

almawadu al’iibahiat al’iislamiat qanuniat. fi alwaqie , hunak alaf almawaqie ealaa al’intrnt hayth yumkinuk mushahadat ‘aflam albialghayn walmawadi al’iibahiat al’ukhraa. walan mae aikhtirae alqanawat alfadayiyat wal’iintarint , ‘asbah hnak almazid min almawaqie alty ‘asbahat mutahat eabr mukhtalif althaqafat walmanatiq alzamniati. wabihdha la tahtaj hataa ‘iilaa mughadarat munzilik lilqiam bdhlk aydana. hnak fi alwaqie tariqat yumkin […]